Vakantie

Dr. Louis Beghin: 22/02, 27/02 tem 01/03, 08/03 tem 18/03/2019

Dr. Christine Goddeeris: 04/03 tot en met 08/03/2019 (Krokusvakantie)


Afwezigheid Dr. Geys

Dr. Geys zal door ziekte voor lange tijd afwezig zijn.

Dr. Louis Beghin zal voorlopig verder blijven consultaties doen om ons team te versterken.